مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه باهنر شیرز / معدل 16.47

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  نمایندگی تهران در شیراز
  مالی و حسابداری/ کمک حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی ایرافا با نمره 95

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری مهر
  100% Complete
  عنوان مدرک: با نمره 95

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: از مجتمع فنی دیباگران تهران
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع آموزشی ایرافا با نمره 95
https://.com