مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش مهندسی طراحی وب /دانشگاه علمی کاربردی خدمات علمی صنعتی اصفهان / معدل 16.79
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات و ارتباطات
  گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات /دانشگاه علمی کاربردی خدمات علمی صنعتی اصفهان / معدل 16.89

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان
  مسئول دبیرخانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Viewer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com