مختصری از من

با توجه به سختی ومشکلات فراوان کاری و خانوادگی همیشه سعی بر آن داشته ام که با تلاش مضاعف جهت پیشرفت در شغل خود رو به جلو حرکت کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1390
  دیپلم دیپلم
  گرایش علوم انسانی / معدل 14.33

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  گروه مپنا-شرکت نصب نیرو
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس اجرا

  توضیحات: کارشناس اجرا

پروژه ها

 • 1392
  نیروگاه سیکل ترکیبی چادر ملو
  کارشناس اجرا

  توضیحات: هماهنگی جهت اجرای سازه
  بررسی عملکرد افراد تحت اختیار
  تحویل سازه به دستگاه نظارت

 • 1390
  نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
  تکنسین اجرا

  توضیحات: هماهنگی جهت اجرای سازه
  بررسی عملکرد افراد تحت اختیار
  تحویل سازه به دستگاه نظارت

 • 1388
  نیروگاه گازی BOT فارس
  فور من

  توضیحات: هماهنگی جهت اجرای سازه
  بررسی عملکرد افراد تحت اختیار
  ارائه گزارش روزانه

افتخارات

 • 1394
  کارمند نمونه پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی چادر ملو
 • 1394
  کارمند نمونه در پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی چادر ملو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com