مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1390
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه خواجه نصیر-انصرافی
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش جامدات /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت بهینه تجارت ابرار
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس تاسیسات و فنی
 • تیر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  پاویر پرشیا
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ سرپرست فنی
 • دی ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت مهندسی توسعه صنایع
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ سرپرست تاسیسات
 • مهر ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۰
  سازمان انرژی اتمی
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ بازرسی فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مترجمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه خصوصی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجمی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه خصوصی
https://.com