مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  کارشناسی ریاضی کاربردی
  گرایش کاربرد در کامپیوتر /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  شرکت داده ورزی سداد
  کارشناس امداد شعب

  توضیحات: پاسخگویی به مشکلات شعب در زمینه نرم افزار سیبا و سیستم عامل os2 وشبکه شعبه
  تدریس نرم افزار سیبا و سیستم عامل os2 به کارمندان بانک ملی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com