مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بانکداری /دانشگاه آزاد / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به نرم افزار های حسابداری پیوست - تدبیر - همکاران سیستم - آرپا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com