مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد زیست شناسی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی زیست شناسی- گرایش ژنتیک
  گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان / معدل 14.37

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آزمایشگاه خصوصی تشخیص طبی و پاتولوژی بوعلی زنجان
  مسئول فنی بخش میکروب شناسی و بخش هورمون شناسی

  توضیحات: من از تیر ماه سال 1394 تا خرداد ماه سال 1395 به مدت 11ماه در بخش های بیوشیمی، میکروب شناسی، هماتولوژی، سرولوژی و هورمون شناسی در آزمایشگاه خصوصی تشخیص طبی و باتوبیولوژی سینا زنجان نیز مشغول به کار بودم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  اردیبهشت ماه سال 95 ارائه 5 پوستر در کنگره بین المللی ارتقا کیفیت آزمایشگاهی
 • 1394
  بهمن ماه سال 94 ارائه دو پوستر در کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین
 • 1394
  تدریس به مدت دو نیم سال در موسسه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی نمایندگی زنجان
 • 1392
  شرکت در برنامه های غیر حضوری سایت آموزش مداوم علوم پزشکی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آفیس 2013- SPSS 14- End Note- Oligo7-
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com