مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه علوم اقتصادی

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت سیما مارین بندر عباس
  مالی و حسابداری/ خزانه دار و صندوق دار
 • مرداد ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱
  شرکت بر و بحر
  مالی و حسابداری/ خزانه دار
 • فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  شرکت پیمانکاری اسسکو
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نوسا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آرین سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فراگستر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com