مختصری از من

به شدت علاقمند به زبان انگلیسی و کار برنامه نویسی .

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه دانشگاه دولتی شهید رجایی تهران / معدل 16

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فارغ تحصیل کانون زبان ایران

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فارغ تحصیل کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فارغ تحصیل کانون زبان ایران
https://.com