مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15.93

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  جهاد نصر
  مالی و حسابداری/ توزیع کروکی. راننده. حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 2 و 1 و عیب یابی نقص سیستم

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 1

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 2 و 1 و عیب یابی نقص سیستم
https://.com