مختصری از من

من مهران نظری علاقه زیادبه کار وهمکاری باشرکت میباشم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد واحد شهر قدس / معدل 14.12

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com