مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش حقوق جزا و جرم شناسی /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 17.13

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  1- انجام پژوهش های مختلف در زمینه ی فلسفه ی جرم شناسی، جامعه شناسی حقوقی و حقوق ـ سینما از دوره ی کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان نامه مربوط به دوره ی کارشناسی ارشد تحت عنوان; بازخوانی فلسفی بزه و بزهکار در تحولات حقوق جزا و جرم شناسی 2- مطالعات و پژوهش های بین رشته ای در زمینه ی هنر (به طور تخصصی موسیقی و سینما)، ادبیات، علوم و انسانی (فلسفه قاره ای و جامعه شناسی تفهمی) . 3- ترجمه ی متون مختلف در حوزه ی علوم انسانی و هنر.
 • 1395
  موسیقی، کارگاه شعر و نقد فیلم
 • 1386
  موسیقی
 • 1386

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • فلسفه قاره ای، جامعه شناسی تفهمی، جرم شناسی تضاد، حقوق ـ سینما، جرم شناسی رسانه،
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فلسفه قاره ای، جامعه شناسی تفهمی، جرم شناسی تضاد، حقوق ـ سینما، جرم شناسی رسانه،
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com