مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی عکاسی
  گرایش عکاسی هوایی / خبری /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  وزارت فرهنگ و اشاد اسلامی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ عکاس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
  تدریس عکاسی دانشگاه غیر انتفاعی نیما آمل
 • 1394
  عکاسی/دانشگاه غیر انتفاعی نیما آمل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com