مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1390
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 18

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
    شرکت سازه صنعت بادبند
    مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
https://.com