مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
  گرایش بازاريابي /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد / معدل 17.29

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com