مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه کوثر قزوین زیر نظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین / معدل 14.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری و حقوق ودستمزد همکاران
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com