مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش شیمی آلی /دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
 • 1392 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش شيمي كاربردي /دانشگاه آزاد واحد يادگار امام / معدل 17.1

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۵
  بصورت خصوصي
  تدريس خصوص شيمي آلي و شيمي كاربردي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدريس خصوصي پيانو- تدريس خصوصي شيمي آلي و كاربردي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • پيانو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گيتار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحي و گرافيك
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هاي مربوط به شيمي
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پيانو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گيتار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحي و گرافيك
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com