مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه شمال / معدل 13.46

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت تجارت الکترونیکی بانک آینده
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازاریابی و عملیات
 • تیر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۳
  داروسازی حکیم
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS 6
https://.com