مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی ریاضیات و کاربردها
    گرایش کاربردی و محض /دانشگاه سراسری زنجان / معدل 16
https://.com