مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش حقوق جزا و جرم شناسی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 17
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی کرج / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  دیوان عالی کشور
  حقوق/ کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com