مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه علوم و فنون مازندران و دانشگاه ازاد اراک

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  شرکت الهام طب
  مهندسی صنایع/ مدیر کارخانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com