مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه هنر و معماری یزد / معدل 17.25

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com