مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مدارها و سیستم ها /دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهید بهشتی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386
  قبولی در المپیاد ریاضی
 • 1384
  قبولی در مجمع علمی نخبگان و عضویت در مجمع به مدت 4 سال

پروژه ها

 • 1395
  طراحی مدار برای آی سی PLD-MAX7000

  توضیحات: به وسیله ی نرم افزار Altium Designer مدار جانبی برای آی سی MAX7000 طراحی شده است.

 • 1394
  دیکدر و انکدر ویتربی

  توضیحات: پیاده سازی روی FPGA بوده است و با زبان توصیف سخت افزار VHDL انجام شده است.

 • 1394
  فشرده سازی و گسترده سازی سیگنال صوت

  توضیحات: پیاده سازی روی FPGA بوده است و با زبان توصیف سخت افزار VHDL انجام شده است.

 • 1393
  خانه هوشمند

  توضیحات: پروژه کارشناسی اینجانب بوده است. از AVR برای انجام پروژه استفاده شده است.

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ISE-Xilinx
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک معتبر از IEEE در زمینه زبان توصیف سخت افزار VHDL
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک معتبر از IEEE در زمینه طراحی بورد الکترونیکی به وسیله ی Altium
 • Cadance
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Design Compiler
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • H-Spice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Codevision AVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Matlab (Wavelet-Image Processing- Neural Network-Filtering
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Office (Word-Excel-Power Point-Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microwind و L-Edit
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Silvaco
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Navicate Sql و B4a
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com