مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  /دانشگاه صفاهان

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۰
  چیکا سپاهان
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر امور اداری و انفورماتیک

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط کامل به زبانهای برنامه نویسی #C و WPF وSQL و اندروید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط کامل به زبانهای برنامه نویسی #C و WPF وSQL و اندروید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com