مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1389
  دیپلم ریاضی
  / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: intermediat
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com