مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1390
    کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
    گرایش IT /دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان / معدل 16
https://.com