مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه گرمسار / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  بیمارستان امام رضا(ع) (501 ارتش)
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ روانشناس

  توضیحات: روانشناسی و مشاوره بیماران سرطانی،تکنسین نوار مغز،مسوول واحد ارتباط،کارشناس اعتبار بخشی و بهبود کیفیت،مددکاری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  برگزاری دوره های مثبت اندیشی جهت بیماران سرطانی،تهیه پمفلت های آموزشی،برگزاری دوره های ارتباط موثر جهت پرسنل.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انجام کارهای پژوهشی و تدریس،مشاوره ورزشی جهت تیمهای ورزشی.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روانشناسی کاربردی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی کاربردی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com