مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 16.4
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی همدان / معدل 15.2

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  کانون فرهنگی آموزش
  مصحح امتحانهای تشریحی (پاره وقت)
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پیروز فوم شیراز
  مهندسی برق/

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSpice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMSOL Multiphysic
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com