مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی گرافیک و مدیریت تبلیغات تجاری
  /دانشگاه آزاد

پروژه ها

 • 1395
  کتاب های تبلیغاتی
  مدیریت واحد طراحی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه من به طراحی در زمینه های ژورنال و کتاب و .. تبلیغات گسترده
https://.com