مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
  گرایش محض /دانشگاه اصفهان / معدل 18

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فالیت در حوزه فرهنگی، حوزه کتاب و نشر و مطبوعات

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com