مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۴
    فروشگاه پژمان
    بازاریابی و فروش/ حسابدار و فروشنده

نقاط قوت رفتاری

  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com