مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه آزاد کرمانشاه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت آرد ستاره کردان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل- امور اداری و منابع انسانی

  توضیحات: انجام کلیه وظایف مربوط به دفتر مدیریت، هملاهنگی جلسات و ....
  پست مدیر اداری و منابع انسانی از جمله پیگیری ادارات، بررسی عملکرد پرسنل، حضور و غیاب و گزارش کارکرد

 • فروردین ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت مهندسین مشاور نقش آوران ماد
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل و مدیر امور قراردادها

  توضیحات: انجام کلیه امور مربوط امور قراردادهای فی مابین شرکت، ادارات و پیمانکاران
  شرکت در مناقصات
  تهیه صورت وضعیت ها
  پیگیری امور مربوط به پیشرفت پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره مهارت های منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مهارت های منابع انسانی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره مهارت های منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مهارت های منابع انسانی
https://.com