مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد نور / معدل 15.34

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl

ابزار و نرم افزار

 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl
https://.com