مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه ازاد اسلامی واحد دزفول / معدل 14.09
https://.com