مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی علوم اقتصاد نظری
  /دانشگاه پیام نور حسن آباد تهران

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  اتحادیه صادرکنندگان مبلمان
  مالی و حسابداری/ کارمند اداری
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت بهین ارتباط سینار
  مالی و حسابداری/ حسابدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالیات حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گزارشات خرید و فروش فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رافع7
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالیات حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالیات حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گزارشات خرید و فروش فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com