مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه سراسری زنجان / معدل 18.5
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه سراسری زنجان / معدل 17.6

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله کنفرانس داخلی پیرامون بحث بهینه سازی پره ی توربین بخار _ کنفرانس خوارزمی دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بهینه سازی فرآیند به کمک نرم افزار و کد نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط پیرامون بحث پوشش های صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با بحث های عملیات حرارتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به بحث های پیرامون شکست و Fracture mechanic
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • شبیه سازی و کد نویسی به کمک نرم افزار متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی و کدنویسی به کمک نرم افزار فرترن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با نرم افزار Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی با نرم افزار Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نرم افزار solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی سیالاتی به کمک نرم افزار OpenFoam
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی سیالاتی به کمک نرم افزار Fluent
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به مهارت های هفتگانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بهینه سازی فرآیند به کمک نرم افزار و کد نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط پیرامون بحث پوشش های صنعتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با بحث های عملیات حرارتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به بحث های پیرامون شکست و Fracture mechanic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com