مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد نیشابور / معدل 16.2

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  بیمارستان 22 بهمن واحد نیشابور
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ فعال گروه IT بیمارستان.

  توضیحات: کار در گروه رباتیک واحد دانشگاه ازاد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت و برگزاری کنفرانس های مربوطه در دانشگاه

پروژه ها

 • 1395
  اتوماسیون قسمت های مختلف از دانشگاه ازاد
  نقش اجرایی

افتخارات

 • 1395
  مقام اول مسابقات بین المللی ایران اپن IRAN OPEN 2016 لیگ مین یاب خودکار تمام اتوماتیک
  مقام اول مسابقات بین المللی امیرکبیر FIRA CUP 2015 لیگ امدادگر هوایی (چالش تکنیکی)
  مقام دوم مسابقات بین المللی امیرکبیر FIRA CUP 2015 لیگ امدادگر هوایی
 • 1395
  مقام اول مسابقات بین المللی امیرکبیر FIRA CUP 2016 لیگ امدادگر هوایی
  مقام اول مسابقات بین المللی امیرکبیر FIRA CUP 2016 لیگ مین یاب خودکار تمام اتوماتیک
  مقام اول مسابقات کشوری خیام 95 لیگ امدادگر هوایی
  مقام اول مسابقات کشوری خیام 95 لیگ پنده سرعت
 • 1395
  مقام اول مسابقات کشوری خیام 95 لیگ مین یاب خودکار تمام اتوماتیک
  مقام اول مسابقات کشوری ربات سرباز سپاه امیرالمومنین تهران جشنواره شهید صنیع 95

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رباتیک و شبکه و نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رباتیک و شبکه و نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com