مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تدبیر / فهم سیاسی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com