مختصری از من

پروژه ها

 • 1392
  طراحی و راه اندازی اولین وبسایت آموزشی جامع کشور web student
  طراح پوسته و تولید محتوا

  توضیحات: شکست در پروژه به دلیل پاره ای از مسائل مالی و انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com