مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
  گرایش کاربردی /دانشگاه لرستان / معدل 17.78

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پرتونگاران جهان
  مالی و حسابداری/ مدیر فروش و سرپرست بخش اداری

  توضیحات: برنامه ریزی شرکت ،مدیریت فروش و سرپرست بخش اداری را برعهده دارم.

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com