مختصری از من

اینجانب در حال تحصیل در رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی ارشد میباشم و با انرژی زیاد وتعهد و همچنین مهارت های فردی اماده انجام همکاری با شرکتها -کارخانه ها و...هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستمها /دانشگاه ازاد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت تدبیر سرآمد شریف
  مسئول دفتر-- کارشناس اجرایی آموزش
 • آذر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  موسسه خیریه رعد
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مشاور بازرگانی
 • شهریور ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت سنگ سام
  مالی و حسابداری/ کارمند اداری

پروژه ها

 • 1391
  کنترل پروژه سد بتونی
  کار اموز

  توضیحات: انجام تمام مراحل کنترل پروژه برای بررسی ضررهای مالی دیرکرد تحویل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • msp software
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Search Engine Optimization (SEO
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • english Conversation
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
 • msp software
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Search Engine Optimization (SEO
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • english Conversation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com