مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگانى
  گرایش بازاريابى /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  بانك تجارت
  بازاریابی و فروش/ ماشين نويس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تدريس ICDL مقدماتى در اداره دبيرخانه هيأت مديره بانك تجارت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Publisher
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com