مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت لتکا آبی کیش
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ Sales Coordinator

  توضیحات: 1- Monitor entire process of cargo movement
  2- Report project plans, progress, and results to the Line manager
  3- Develop an understanding of customers' needs and take actions to ensure that such needs are met
  4- Strong following up from A to Z for all shipments
  5- Deal with other international shipping lines, air lines and trucking companies
  6- Communicate with people outside the organization ( agencies and reporting to costumers )
  7- Issue invoices and follow-up financial process till closing each shipment

 • دی ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت حمل و نقل بین المللی اندیش راه پشتیبان
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ Customer Service

  توضیحات: Monitor entire process of cargo movement & Reporting to the costumers
  Deal with other international shipping lines, air lines and trucking companies
  Issue invoices and follow-up financial process till closing each shipment

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • خرید و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مدیریت سفارشات خارجی در سازمان مدیریت صنعتی
 • قوانین و مقررات گمرکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور قرارداد ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینکوترمز
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
دانش تخصصی
 • خرید و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مدیریت سفارشات خارجی در سازمان مدیریت صنعتی
 • قوانین و مقررات گمرکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور قرارداد ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینکوترمز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com