مختصری از من

اینجانب با اخذ چهار مدرک فنی حرفه ای مرتبط با رشته تحصیلی خود درصورت نیاز میتوانم با ارائه این مدارک همراه دیپلم کامپیوتر مدرک معادل فوق دیپلم ارائه نمایم .

سوابق تحصیلی

 • 1371 تا 1383
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش کامپیوتر نرم افزار

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت پژوهش و پالایش رادمان (پیمانکار شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ مسئول تبلیغات مسئول تدارکات
 • بهمن ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۹۰
  شرکت مهوار الکترونیک ( نماینده رسمی jvc در ایران )
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ مسئول انبار
 • مهر ۱۳۸۵ تا دی ۱۳۸۷
  شرکت حمل نقل بین المللی اسپند (پیمانکار شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ مسئول ترخیص

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1380
  گذراندن یک دوره 3 ماهه در خصوص HSE گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای کامپیوتر شماره استاندارد4224-3 گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای کامپیوتر شماره استاندارد4228-3 گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای کامپیوتر شماره استاندارد4223-3 گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای کامپیوتر شماره استاندارد4227-3

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در زمینه حمل و نقل با خودروهای تشریفات و لوکس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک) Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: چهار عدد مدرک فنی و حرفه ای مرتبط

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word, PowerPoint, Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک) Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: چهار عدد مدرک فنی و حرفه ای مرتبط
https://.com