مختصری از من

به عنوان دانش پژوهی که با علاقه در زمینه تحقیقات کشاورزی و علوم کشاورزی فعالیت میکنم تمایل دارم تا اطلاعات و دانسته ها و انگیزه بالای خود را به اشتراک بگذارم . شخصیت خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی در موفقیتها علمی من بسیار موثر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی به من در زمینه تدریس میدهد، علاقه مندی بالای من به حوزه علوم کشاورزی و تبادل اطلاعات میباشد

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه پیام نور مشهد / معدل 18
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه دو مقاله همایشی مرتبط با سیتوژنتیک و گیاهان دارویی و submit n دو مقاله پژوهشی با عنوان مرتبط با خرفه و متد های مختلف در بررسی های کاریوتایپی

افتخارات

 • 1395
  کسب دو گواهی نامه پذیرش مقالات
  دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی کشاورزی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

ابزار و نرم افزار

 • زراعت و اصلاح نباتات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS و Excel و Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کشاورزی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
https://.com