مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش تاسیسات حرارتی-برودتی /دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی عسلویه / معدل 17
 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم بهره برداری پالایش گاز
  گرایش صنایع شیمیایی /دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی عسلویه / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت پتروشیمی زاگرس
  مهندسی شیمی/ اپراتورارشدسایت واحدبهره برداری
 • شهریور ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۷
  شرکت پتروشیمی زاگرس
  مهندسی برق/ تکنیسین ارشدبرق
 • اردیبهشت ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۴
  شرکت برزین(پتروشیمی جم)
  مهندسی برق/ تکنیسین برق
 • شهریور ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۴
  شرکت پارس کیهان(پتروشیمی برزویه)
  مهندسی برق/ برقکارصنعتی درجه1

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  گذراندن دوره های آموزشی:پمپ هاوکمپرسورها_شیرآلات صنعتی_مخازن تحت فشار_ایمنی صنعتی-_آتش نشانی_excelمقدماتی_

دانش تخصصی

 • آشنایی وتسلط کامل برتجهیزات صنعتی(نفت"گاز"پتروشیمی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره تجهیزات صنعتی
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پتروشیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نصب و راه اندازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهره برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات حریرتی و برودتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل و ابزار دقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناسی برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات حرارتی و برودتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ابزاردقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و ابزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید برق و بخار همزمان (CHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مونتاژ تابلو برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: مقدماتیexcel

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی وتسلط کامل برتجهیزات صنعتی(نفت"گاز"پتروشیمی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره تجهیزات صنعتی
 • تعمیرات و نگهداری (PM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پتروشیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نصب و راه اندازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهره برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات حریرتی و برودتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل و ابزار دقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناسی برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات حرارتی و برودتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ابزاردقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و ابزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید برق و بخار همزمان (CHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مونتاژ تابلو برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com