مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مديريت تبليغات
  گرایش تجاري /دانشگاه علمي كاربردي واحد ١١ / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com