مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا هم اکنون
  دکتری DBA
  گرایش مدیریت استراتژیک /دانشگاه موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش General /دانشگاه موسسه آموزش عالی آزاد بهار
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه پزوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران / معدل 19.5
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی / معدل 15.44

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مهرگان صنعت آب
  بازاریابی و فروش/ مسئول فنی واحد آزمایشگاهی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  پیشرو تجهیز آروین
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فنی فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  زیست تجهیز آزما
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی، نقاشی، کوهنوردی، مطالعه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • شیمی تجزیه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیمی آب و فاضلاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروبیولوژی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی صنایع غذایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی تجزیه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیمی آب و فاضلاب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروبیولوژی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی صنایع غذایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com