مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه صنعت نفت تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: advane3 از کانون زبان ایران کامل
دانش تخصصی
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک: همکاران سیستم
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com