مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1378
  کارشناسی هنر
  گرایش کارگردانی /دانشگاه سوره

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری و فرهنگی. اجتماعی.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com